Mona Lisa: Žena, muž, nebo snad obojí?

1. ledna 2009 v 17:24 | LaVoisin |  Zajímavosti
Obraz Mony Lisy nechává klidným jen málokterého z milovníků umění. I více než 500 let po svém vzniku má totiž magickou schopnost okouzlovat a znepokojovat lidskou mysl. Záhadný úsměv například způsobuje, že rok co rok údajně dostává Giaconda, jak se Moně Lise také přezdívá, do pařížského Louvru, kde je vystavena, vyznání lásky! Tajemstvím zůstává také odpověď na otázku: Kdo je na obraze vlastně zobrazen? Florenťanka Francesca del Gioconda, sám autor nebo někdo úplně jiný?

Jde zřejmě o nejslavnější a dost možná i nejkrásnější obraz na světě. Jeho autorem je italský renesanční malíř, sochař, vynálezce, vědec, architekt, hudebník i spisovatel Leonardo da Vinci (1452 - 1519), který ho maluje v letech 1503 - 1506 během svého pobytu ve Florencii technikou zvanou sfumato (malba bez čar a ohraničení, a proto také na obraze nejsou vidět klasické tahy štětcem - pozn. red.) olejovými barvami na topolové dřevo. Dnešní rozměry jsou 77 x 53 centimetrů. To je ale asi tak všechno, co lze o tomto obrazu tvrdit s jistotou. Co se však ukrývá za tajuplným úsměvem, kterým Mona Lisa "pronásleduje" své diváky? Kdo na obraze vlastně je? A je skutečně plný symbolů, jak tvrdí například americký spisovatel Dan Brown ve své slavné knize Šifra mistra Leonarda?

Obraz za trojnásobek ročního příjmu

Když v roce 1516 Leonardo da Vinci nuceně opouští Řím, protože se jeho dvěma závistivým německým spolupracovníkům nelíbí jeho noční pitvání mrtvol a udávají ho papežské inkvizici, balí si také obraz Mony Lisy. Za 4 000 zlatých dukátů (tedy za poměrně vysokou částku, která tehdy činí dva až tři roční příjmy sedláka - pozn. red.) ho prodává francouzskému králi Františku I., který je Leonardovým obdivovatelem. Král Leonardovi vyhrazuje rezidenci Clos Lucé nedaleko zámku Amboise na Loiře. Tam také slavný malíř prožívá poslední tři roky života. Obraz zdobí zámek ve Fontainebleau a později ve Versailles. Během Velké francouzské revoluce, v roce 1793, je vystaven v Louvru, kde zůstal - až na výjimky - dodnes.

Krádež z "vlasteneckých důvodů"

Kromě doby, kdy ho císař Napoleon umístí v ložnici své ženy Josefíny, představuje další výjimku především dvouleté období od srpna 1911, kdy je Mona Lisa z Louvru ukradena. To pochopitelně vyvolává mezi odborníky i mezi veřejností velké pozdvižení. Louvre je na celý týden uzavřen a podroben důkladnému zkoumání. Strážci obrazu přicházejí o zaměstnání, jejich velitel se hroutí a umírá. Mezi hlavními podezřelými tehdy je i francouzský básník Guillaume Apollinaire, který měl kdysi prohlásit, že " je třeba podpálit Louvre", a je dokonce na měsíc zatčen, a také španělský malíř Pablo Picasso. Pátrání však celé dva roky nikam nevede. Až v roce 1913 je obraz šťastně objeven ve Florencii, kde ho Vincenzo Perugia, italský zaměstnanec Louvru, nabízí ke koupi antikváři Alfrédu Gerimu. Po zatčení zloděj přiznává, že obraz vynesl z Louvru skrytý v kabátu, a jeho vlastenecká argumentace "Chtěl jsem vrátit své vlasti obraz, který uloupil císař František I.!" mu není nic platná.

Kdo ji potřísnil kyselinou?
Obraz Mony Lisy se vrací zpět do Louvru, kde jsou na něj o 43 let později, v roce 1956, spáchány dva atentáty. Nejprve je někým neznámým potřísněn kyselinou a podruhé na něj bláznivý bolivijský kuchař Hugo Unzaga Villegas vrhá kámen. Sklo se rozbíjí a jeden ze střepů roztrhává Giocondě levou paži a asi čtvereční centimetr prsu. Ačkoli je její "zranění" lehké a restaurátoři si s ním vědí rady, obraz je od té doby chráněn neprůstřelným bezpečnostním sklem.

Má dáma Lisa

Také díky výše uvedeným incidentům se z Mony Lisy postupem času stává nejpopulárnější obraz světa. Přitahuje pozornost nejen výtvarných odborníků, ale i turistů. Otázka střídá otázku. Není náhodou vyobrazená žena jen výplodem Leonardovy fantazie? Pokud existovala, nebyla to prostitutka nebo vážně nemocná žena se stínem smrti ve tváři? Nenamaloval ji Leonardo jako autoportrét skrytý v ženské podobě? Jedna z nejpravděpodobnějších se zdá být teorie italského badatele Giuseppe Pallantiho, který se odvolává na dokumenty z florentského Státního archivu. Ve své knize Mona Lisa, ušlechtilá žena v roce 2004 tvrdí, že žena, podle níž Leonardo da Vinci Monu Lisu namaloval, skutečně žila. Jmenovala se prý Monna Lisa Gherardini ("Monna" je italská zkratka pro slovo "madonna" - tedy "má dáma" - pozn. red.) a údajně šlo o manželku poměrně vysoce společensky postaveného florentského obchodníka s hedvábím Franceska del Gioconda (odtud je údajně přezdívka obrazu "La Gioconda" - pozn. red.). Zmínění manželé prý žili v Leonardově sousedství, a proto se také "Monna Lisa" stala modelem jeho obrazu. "Narodila se 15. června 1479 a zemřela 15. července 1542," tvrdí Pallanti. "Její existenci krom jiného prokazují i katastrální zápisy pozemků vlastněných či pronajatých rodinou Gherardiniů," dodává.

Čtyři obrazy v jednom

Že by na této teorii mohlo něco být, vyplývá z nedávno objevených rukopisných poznámek v knize florentského obchodníka Agostina Vespucciho i ze slov Leonardova životopisce, malíře a architekta Giorgia Vasariho (1511 - 1574). Vasari k tomu píše: "Tehdy začal Leonardo malovat pro pana Francesca del Gioconda portrét jeho manželky. Čtyři roky té práci věnoval a pak ji nechal nedokončenou…" Podle závěrů současných odborníků Leonardo během svého života obraz opakovaně domalovával a opravoval. Rentgenové rozbory dokonce prozrazují, že pod konečnou verzí existují další tři! Giorgio Vasari obraz pravděpodobně poprvé nazývá Mona Lisa. Předtím se mu totiž prý říká Dáma z Florentiny nebo Prostitutka se závojem. Vasari také upozorňuje na jemné detaily této malby, které jí dodávají na realističnosti. "Všecky podrobnosti jsou tu podány s největší jemností, oči mají lesk a vlhkost, jaké vidíme ve skutečnosti; kolem očí jsou modravé lesky a brvy jsou namalovány s největší přesností. Ústa, v červeni rtů a koutků, a inkarnát (barva lidské pleti - pozn. red.) tváře jsou více než malbou, jsou skutečným masem. Dokonce je možno spatřit tep v krčním důlku."

Prostitutka, nebo vévodkyně?

Jiní odborníci se však ve svých teoriích od Pallantina liší. Německá malířka a kunsthistorička Magdalena Soest před několika lety přichází s tvrzením, že ve skutečnosti jde o portrét poněkud kontroverzní italské hraběnky Cateriny Sforzy (1462 - 1509), která byla považována za prostitutku a v roce 1509 zemřela na syfilis. "Existuje totiž obraz Cateriny, namalovaný Italem Lorenzem di Credim (1459 - 1537), a při srovnání s Monou Lisou je patrné, že jde o tutéž ženu. Poprvé mladou a posléze ve zralém věku. Ten samý tajuplný pohled, to samé hrdé držení těla. Z počítačového spojení obou obrazů je vše patrné," upozorňuje Magdalena Soest. Jiná německá historička Maike Vogt-Lüerssen zase tvrdí, že ženou se slavným úsměvem je Isabela Aragonská, tehdejší vévodkyně Milána, na jejímž dvoře působil Leonardo po celých 11 let. Padají však i další jména - například Isabelly d'Este (1474 - 1539), sestřenice tajemné Lukrécie Borgie. Jasný důkaz ale stále chybí.

Nešlo o muže?

Kdyby se však podařilo prokázat správnost závěrů francouzského uměleckého kritika George Isarla z poloviny minulého století, znamenalo by to obrat o 180 stupňů. Mona Lisa totiž podle něj byla ve skutečnosti mužem! Nahrává tomu i okolnost, že Leonardo byl prý v mládí ve Florencii souzen pro "nedovolené styky" s jistým Jacopem Saltarellim. Obžaloby byl sice údajně později zproštěn, ale spekulace o jeho homosexualitě tím neskončily. Isarlova hypotéza navazuje i na poznatky z rentgenování obrazu, které bylo provedeno po znovuobjevení obrazu v roce 1913 kvůli ověření jeho pravosti. Tehdy totiž bylo zjištěno, že Mona Lisa měla dříve vousy, které byly později přemalovány!

Tajemství za zrcadlem

V podobném duchu se nese i současná studie americké počítačové grafičky Lillian Schwarz a amerického lékaře Digbyho Questeda. Ti tvrdí, že ve skutečnosti jde o autoportrét samotného Leonarda, malovaný podle odrazu v zrcadle. Pravdou přitom je, že tuto techniku Leonardo ve svých obrazech opravdu často používá - podle některých prý proto, aby za pomoci zrcadla skryl do svých děl (nejen výtvarných) některé vlastní vědecké poznatky. Před kým? Především před římskokatolickou církví, která je v jeho době považuje za podvratné. Britští odborníci zase v posledních měsících došli k závěru, že do svých obrazů tímto způsobem "kódoval" i záhadné postavy. Například do Mony Lisy tajemnou tvář, kterou připomíná tvář nechvalně známého Darth Vadera z filmových Hvězdných válek. Prý může jít o samotného Leonarda, či o Leonardovo pojetí Boha.

Byla Lisa těhotná?

Hypotézu, že Mona Lisa je muž, však popírá jiný výzkum 39 světových odborníků, kteří za pomoci nejmodernějších prostředků v roce 2006 zjišťují, že Monu Lisu původně Leonardo namaloval ve spodním prádle těhotné ženy nebo ženy těsně po porodu. Na původní malbě má mít totiž namalovaná osoba přes tvář tenký šátek, který nosívaly florentské ženy právě před nebo krátce po porodu. "Díky laseru jsme byli schopni odkrýt velmi jemné vrstvy, které Mona Lisa měla na svém oděvu," tvrdí Michel Menu z Centra pro výzkum a konzervaci uměleckých děl ve Francii. "Původní podoba oděvu byla přemalovaná. Prokazují to záběry mikroskopu, které ukázaly pod nánosem barev obrys pásku. Bylo to něco velmi typického pro těhotné ženy či čerstvé matky."

Dan Brown: "Je to hermafrodit!"

Korunu tomu všemu nasazuje americký spisovatel Dan Brown v roce 2003. Ten se totiž ve svém nejslavnějším románu Šifra mistra Leonarda zamýšlí nad tím, jestli jméno obrazu Mona Lisa není vlastně přesmyčkou jmen známých pohanských bohů Amon a Isis (Isis byla někdy také nazývána L´Isa - pozn. red.), a neznamená tak jakousi tajnou opozici vůči tehdejšímu křesťanství a víře v ideální spojení mužských a ženských principů. Co to znamená? Jednoduše řečeno - Brown spekuluje o tom, jestli Mona Lisa není hermafrodit!

Podle tváře koketka

Totožnost Mony Lisy však není jediným tajemstvím tohoto obrazu. Přinejmenším stejné spory vyvolává i otázka, proč vlastně Mona Lisa diváky tak okouzluje! Na kloub se tomu snaží přijít profesor psychologie z americké Newyorské univerzity dr. Leopold Bellak. Ten analyzuje zachycený obličej pomocí systému zón - tzn. že samostatně zkoumá levou i pravou stranu obrazu, stejně jako jeho horní i dolní polovinu. K jakému závěru dochází? Že plné tváře vypovídají o smyslnosti Mony Lisy a její nepříliš velká brada zase o nedostatku sebekontroly. Podle něj tedy jde o ženu, která ráda koketovala, což se samozřejmě projevuje i na obraze jako takovém.

Když ji úsměv přejde

Profesorka Margareta Livingstone z americké Harvardské univerzity se zase ve svých výzkumech zaměřuje na tajuplný úsměv. V roce 2000 tvrdí, že jeho slavná "prchavost" spočívá především v tom, že je vytvořen takřka výhradně nízkofrekvenčními barvami, takže je nejlépe vidět periferním (okrajovým) viděním. Úsměv se tak neustále proměňuje. Když se na chvíli zahledíte na ruce Mony Lisy, má najednou tvář mnohem veselejší. Usmívá se však jen do té doby, než se podíváte přímo na její ústa - pak úsměv jakoby vyhasne. Se svojí troškou do mlýna ostatně v tomto směru kdysi přichází i psychoanalytik českého původu Sigmund Freud. Úsměv interpretuje jako symbol erotické přitažlivosti Leonardovy matky, od níž byl sám Leonardo ve svých čtyřech letech odloučen.

Důsledek ochrnutí?

Kalifornský lékař dr. Kedar Ardour má však jiný názor. Podle něj je namalovaný fascinující úsměv ve skutečnosti následkem určitého typu ochrnutí tváře - tzv. Bellovy paralýzy, která údajně vysvětluje její nesouměrný tvar. Japonský kardiolog dr. Hauro Nakanuta si zase všímá žluté pigmentace v koutku levého oka, z čehož usuzuje, že osoba, která Leonardovi kdysi pózovala, měla vysokou hladinu cholesterolu v krvi, a mohla tedy být každou chvíli postižena infarktem.

Co se ukrývá pod malbou?

Francouzský odborník na optiku inženýr Pascal Cotte v roce 2007 podrobuje mnohonásobně zvětšený portrét Mony Lisy náročnému studiu a na zvětšeninách postupně proniká do hlubších vrstev malby. Dochází k závěrům, že Mona Lisa, jejíž tvář nyní nepokrývá ani chloupek, měla původně obočí i řasy. Její obličej prý byl také mnohem širší a pověstný tajemný úsměv daleko sebevědomější...
Zdroj: RF Hobby a časopis Enigma. Děkuji
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.