Bádání psí – o anomálních jevech

23. dubna 2009 v 11:56 | LaVoisin |  Parapsychologie
Už od starověku se vyskytují zprávy o neobvyklých postupech, jimiž lidé získávali informace o událostech, o nichž se normální cestou smyslového vnímání nemohli dozvědět. Vypráví se také o případech, kdy dochází v oblasti fyzického světa k nepochopitelným věcem: o tušení, vizích, snech, zjevujících skryté současné i budoucí jevy, zjeveních, předpovědích smrti, strašidelných fenoménech, zázračných vyléčeních a mnoha dalších. Tyto neobyčejné zážitky bývají většinou vnímány jako hrozivé, a přesto je s nimi spjato určité okouzlení.

Parapsychologie

Parapsychologie neboli bádání psí je věda, která se upsala zkoumání takových neobvyklých jevů. Shromažďuje zprávy o zážitcích a snaží se je prostřednictvím svědků co nejpřesněji rekonstruovat a dokumentovat. Tyto případy tvoří podklad experimentů, v nichž se na jedné straně analyzuje skutečnost údajných jevů a na druhé se zkoumají podmínky, za nichž k nim došlo.

Hlavní oblasti bádání

Parapsychologické jevy (jevy psí) se dělí do dvou tříd: na mimosmyslové vnímání a na psychokinezi. K mimosmyslovému vnímání patří telepatie, jasnozřivost a jasnovidectví. Telepatie je to, co se v běžné mluvě rozumí pod pojmem přenášení myšlenek. Jasnozřivost je definována jako mimosmyslové vnímání objektivního stavu věcí, o nichž nikdo neví. Tento doplněk je nutný, protože jenom tak lze vyloučit telepatii. Když dokáže například italský senzibil Marcello Creti na podkladě intuitivních dojmů vystopovat v Itálii nebo při expedicích v Africe drahokamy, o nichž neví nic vůbec nikdo, pak hovoříme o jasnozřivosti. Pod pojmem jasnovidectví rozumíme znalost budoucích události předem, a to událostí, o nichž nemohly být v době jasnovidění známy žádné dostupné důvody a ke kterým také nedochází v důsledku jasnovidění. Druhá veliká oblast psychokineze zahrnuje všechny nevysvětlitelné jevy v materiálním světě vyvolané vědomím.

Metody bádání

Parapsychologie používá dva badatelské postupy: kvalitativní a kvantitativní experimenty. Při kvalitativních pokusech jsou zkoumány především osoby, u nichž se předpokládají obzvláště vyhraněné schopnosti psí. Při zkoumání psychokineze stálo například dlouho v popředí ohýbání a lámání příborů a kovových hůlek. Při takových experimentech musí parapsychologové spoléhat na osoby nadané parapsychologicky (psí), takzvané senzibily, ochotné spolupracovat při pokusech; takových osob není však mnoho.

Současné bádání

Dnes jsou při pokusech nejdůležitějšími pomůckami počítače a koincidenční generátory. Pro mimosmyslové vnímání je třeba poznat náhodné procesy při vyřazení smyslů, pro psychokinezi mají být smysly ovlivněny. Zkoumá se závislost výkonů psí na znacích osobnosti, hlediscích, stavech vědomí a vnějších ovlivňujících faktorech. Tímto způsobem získala už věda některé závěry o povaze paranormálních schopností a došla k prvním teoretickým náběhům k vysvětlení.

Rhineovy symbolické karty

Americký biolog a parapsycholog Joseph B. Rhine (1895 - 1980) prováděl ve třicátých letech na univerzitě v Durhamu v Severní Karolíně (USA) kvantitativní pokusy - tak říkajíc experimenty pro každého. Za podklad mu sloužila sada s dvaceti pěti kartami, na nichž bylo nakresleno pět různých geometrických obrazců, které se pětkrát opakovaly. Účastníci pokusu měli předem vytušit, který obrazec bude odkryt příště. Dosáhnout pěti zásahů z dvaceti pěti pokusů je v oblasti očekávané náhodnosti. Uhádne-li někdo v dlouhých sériích nápadně víc správných karet, vyplývá z toho, že úspěch způsobilo mimosmyslové vnímání. Podle toho, zda se například někdo podívá na karty nebo ne, či jestli jsou zamíchány a taženy až po jmenování karty, lze statisticky zkoumat telepatii, jasnozření a jasnovidectví. Výsledky bádání trvajícího desítky let přinesly překvapivý materiál ve prospěch existence mimosmyslových vjemů. Kvóty zásahů u mnoha pokusných osob daleko přesáhly očekávání.

Metoda celých polí
"Kruhy… některé jsou větší, jiné docela malé - ne větší než penny… Teď vidím barvy, hlavně dvě: zlatá a stříbrná vystupují zřetelněji než ostatní." Tyto výpovědi učinila pokusná osoba, která musela na neutrálního pozorovatele působit podivným dojmem: seděla na pohodlné židli, měla na uších sluchátka a na očích rozpůlené pingpongové míčky. Telepatický vysílač si ve stejné době prohlížel ve vzdálené místnosti sérii diapozitivů na téma "vzácné mince". Telepatický přenos byl zjevně úspěšný. Proč však ono podivné přistrojení pokusné osoby? Oči měly za měly za mléčnou bělí rozpůlených pingpongových míčků zůstat otevřeny. Červené světlo v laboratoři vyvolávalo optický dojem růžově zbarveného mlžného moře. Do sluchátek byl vysílán rovnoměrný šum, znějící jako zvuk vzdáleného moře. Tím se zkušební osoba uvedla do stavu vědomí, který je pro jevy psí obzvláště příznivý. Difuzní optické a akustické podněty vyvolávají změnu stavu: vystupují traumatické obrazy, vnější svět zaniká. Tyto obrazy se obzvláště dobře hodí k tomu, aby ovlivňovaly telepaticky. Tato takzvaná metoda celých polí se ukázala být natolik úspěšnou, že dopomohla parapsychologii k průlomu. V laboratořích celého světa bylo provedeno mnoho pokusů tohoto druhu. Statistické vyhodnocení všech experimentů vykázalo třiatřicet procent zásahů, zatímco náhodně by bylo očekáváno jen pětadvacet procent. Pravděpodobnost, že se tedy jedná o pravé telepatické přenosy, byla astronomicky vysoká. I skeptici od té doby uznávají, že psí není pouhý výplod naší fantazie.
- Používání psí = Při používání psí je obzvláště zajímavá možnost uplatnění v oboru duševního léčení. V této oblasti zaznamenala parapsychologie v nejmladší době velký pokrok. Začíná se chápat, jak je možné využít pro blaho člověka do značné míry dosud nepoznané energie a usměrňovat je. Policie používá při objasňování zločinů pomoc senzibilů.
Výzvědné služby nasazují špiony psí a s virgulí se už po staletí pátrá po vodě a skrytých pokladech. Dají se schopnosti psí vycvičit? Až do jistého stupně ano. Některé pokusné osoby dokázaly zlepšit své výkony s pomocí cvičebních přístrojů řízených počítači. Nejdůležitější tu bylo zpětné hlášení o zásazích při experimentu. Zdá se, že tento "feedback" podněcuje motivaci používat svých schopností psí s podvědomým zesílením. Zlepšit své výkony mohou však jen jedinci, kteří už mají určité nadání.
- Rhineovy experimenty = jeden z nejúspěšnějších pokusů se sčítáním karet provedl J. B. Rhine v letech 1933 - 1934 se studentem teologie Hubertem Pearcem. Jeho kvóta úspěšných zásahů byla průměrně asi deset z pětadvaceti. Pearce tím zastínil všechny pokusné osoby, které do té doby prošly ústavem. Vrcholu dosáhl, když jednou dokázal správně předpovědět pořadí všech pětadvaceti karet jedné pokusné série. K přezkoušení psychokineze nechával Rhine vypadávat kostky ze speciálního automatu. Jeho pokusné osoby se měly soustředit na to, aby kostky co nejčastěji ukazovaly určitou číselnou hodnotu. Mohl tak statisticky dokázat, že lidé jsou schopni ovlivnit padající kostky svou koncentrací.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.