Co se děje s časem?

19. června 2009 v 15:48 | LaVoisin |  Věda a technika
Trpíte podobně jako mnoho dalších lidí pocitem, že se zrychluje čas? Možná to není jen pocit. V poslední době se objevuje několik vědeckých hypotéz, které tvrdí, že skutečně může docházet ke zrychlování času! Podle některých propočtů je dnes prý až čtyřicetkrát rychlejší než před 500 lety... Několik teorií navíc nastiňuje možnost, že se lidstvo blíží k bodu, kdy čas zmizí úplně! Pokuste se společně s Enigmou najít odpověď na otázku: Co se děje s časem?

Je rok 1979 a právě se začíná psát příběh, který o tři desetiletí později možná změní pohled na vývoj Země. Renomovaný švédský biolog Carl Johan Calleman (*1950) z univerzity ve Stockholmu zrovna cestuje do Mexika, kde se seznamuje s fascinujícím výtvorem prastaré středoamerické civilizace Mayů - posvátným kalendářem Tzolk´in. V rámci výzkumu biologické evoluce jej začíná podrobněji zkoumat a údajně naráží na šokující skutečnosti. Kalendář podle něj přesně popisuje vývojové cykly vesmíru, naší galaxie, planety i lidské civilizace, které jsou ovšem moderní vědou objeveny až v průběhu 20. století! Údaje v něm obsažené prý navíc jasně ukazují, že v průběhu evoluce dochází na Zemi k pravidelnému zrychlování času! Objevil Calleman přelomovou hypotézu, která vysvětlí vznik i vývoj Země a vesmíru? Je možné, že čas jako fyzikální veličina není pevně dán a může se v průběhu věků měnit? Nebo je Callemanova teorie pavědeckou habaďůrou bez reálných podkladů?

Zrychluje se evoluce?

Calleman v kalendáři Tzolk´in rozeznává devět evolučních cyklů, které v souladu s mayskou terminologií označuje jako "podsvětí". První vývojový cyklus - Buněčné podsvětí - začíná asi před 16,4 miliardy let v okamžiku Velkého třesku (vědci dnes udávají dobu zhruba 15 až 16 miliard let - pozn. red.). Právě tehdy má vzniknout vesmír, galaxie, hvězdy i planety a probíhá vývoj chemických prvků i vyšších buněk. Druhý evoluční cyklus - Podsvětí savců - má mít počátek asi před 820 miliony let. Spouštěcím jevem je prý vývoj prvních zvířat a vrcholem je vznik vyšších savců. Třetí cyklus - Rodové podsvětí - počíná před 41 miliony let díky evoluci primátů. Podsvětí kmenové před 2 miliony let má prý zase počátek v evoluci prvních předků lidí. Dnes má být lidstvo i planeta Země už v osmé evoluční fázi - v Galaktickém podsvětí, jež podle Callemana začíná 5. ledna 1999. Každý z vývojových cyklů má přitom probíhat dvacetkrát rychleji než ten předchozí a trvat dvacetkrát kratší dobu! Je tedy možné, že stejně jako rychlost evoluce se zrychluje i čas?

Dvacetkrát rychlejší čas

Mnozí výzkumníci a vědci, kteří se celá desetiletí zabývají výzkumem mayského kalendáře, začínají připouštět, že Calleman možná skutečně objevil pravý význam kalendáře! "Cykly, popisované daty mayského kalendáře, jsou shodné s evolučními cykly popsanými moderní vědou. Tam, kde se data mírně odlišují, jsou ta mayská pravděpodobně přesnější, zvláště s ohledem na vznik vesmíru, zvaný též Velký třesk. Mayský kalendář tedy zřejmě opravdu popisuje vývojové cykly vesmíru," tvrdí uznávaná americká spisovatelka Barbara Hand Clow (*1943). Ještě větší rozruch mezi badateli budí domnělé zrychlování evolučních fází. Mayové tak podle Hand Clow možná odhalili jakousi osu času, která pohání evoluci a v podstatě se jim nejspíš podařilo zachytit podstatu vývoje lidstva prostřednictvím časového zrychlení. "Vzhledem k tomu, že každý cyklus je dvacetkrát rychlejší než předcházející, čas se během otvírání každého podsvětí zrychluje násobkem dvaceti," vysvětluje Barbara Hand Clow.
Skokový vývoj člověka

Dávným prapředkům člověka kdysi trvalo téměř dva miliony let, než se v průběhu Kmenového podsvětí naučili vyrábět a používat nástroje. Asi před sto tisíci lety, na počátku Regionálního podsvětí, se však vývoj lidské civilizace skokově urychluje, což dodnes stále mate a překvapuje antropology. "Princip periodického zrychlení času a vývoje faktorem dvaceti v mayském kalendáři však tyto radikální přechody dokonale vysvětluje," tvrdí Barbara Hand Clow. Další nečekané obrátky nabírá vývoj po dlouhé době stagnace zhruba v době 3100 let př. n. l., kdy podle Callemana začíná cyklus Národního podsvětí. Právě v tu dobu se údajně na různých místech světa znenadání objevují rozvinuté starověké civilizace, což je další výrazný a hlavně nečekaný evoluční skok ve vývoji lidské rasy. Může to snad skutečně způsobovat domnělé evoluční zrychlení času, údajně naznačované v mayském kalendáři?

Lidstvo klouže po spirále

Mnozí výzkumníci na základě mayského kalendáře přirovnávají vývoj planety i lidstva k pohybu po spirále, který se směrem ke středu také neustále zkracuje a zrychluje. V období 3100 let př. n. l., na počátku Národního podsvětí, se prý vývoj lidské civilizace zrychluje v porovnání s předchozím obdobím Regionálního podsvětí (asi 100 tis. př. n. l.) dvacetkrát. K dalšímu evolučnímu urychlení pak má dojít zhruba v polovině 18. století (je uváděn rok 1743 či 1769), kdy začíná Planetární podsvětí. "Další dvacetinásobné zrychlení začalo v roce 1999 - 5. ledna 1999 totiž začíná 8., Galaktické podsvětí a způsobuje ještě větší zrychlení, dvacetkrát rychlejší než u Planetárního podsvětí, a to je opět dvacetkrát rychlejší než Národní podsvětí. V podstatě se tak dá říci, že se od 16. století rychlost vývoje, změn i času zrychlila čtyřicetkrát a lidská civilizace se tak dostává do bodu, kdy se za mnohem méně času může stát mnohem více," tvrdí autor kontroverzní teorie Carl Calleman. Je snad dnes čas čtyřicetkrát rychlejší, než byl před pěti sty lety?

Jen pocit, nebo fakt?

O tom, že se vývoj lidské civilizace zrychluje, dnes zřejmě pochybuje jen málokdo. Zatímco dříve trvalo našim předkům celé desetitisíce let, než se posunuli z pozice lovců a sběračů do pozice zemědělců, dnes se během jediného roku objevují desítky přelomových objevů, které posouvají lidskou civilizaci dál a dál na stupnici evoluce. Ale opravdu se společně s rychlostí vývoje civilizace zrychluje i čas? Nejde jen o pocit, který získáváme kvůli dnešní uspěchané a globalizované civilizaci? Na to zatím nikdo nezná jasnou odpověď. Dokonce i z tábora silně ortodoxních vědců, kteří často a rádi odmítají byť sebeméně kontroverzní hypotézy, dnes občas zní rozpačité ticho. Objevy v oboru kvantové fyziky z posledních několika let totiž ukazují, že čas zřejmě nemusí být tak dobře známou a pevně stanovenou veličinou, jak jsme si doposud mysleli. Vždyť třeba objev kvantového času prý dokazuje, že čas nemusí nutně plynout směrem od minulosti k budoucnosti, ale údajně může být obousměrný! Podaří se snad v blízké budoucnosti potvrdit i teorii o zrychlování času?

Co přijde potom?

Callemanova hypotéza však vzbuzuje mnoho dalších otázek. Lidstvo je totiž podle této teorie v předposlední vývojové etapě! Osmé - Galaktické podsvětí má podle většiny propočtů trvat asi jen 12,8 roku. Zhruba na počátku února 2011 má přejít do posledního, 9. evolučního cyklu - Vesmírného podsvětí, které má být rovněž dvacetkrát rychlejší a kratší. Bude údajně trvat pouhých 260 dní! Poté by mělo údajně dojít k ukončení vývoje lidské civilizace. Narozdíl od většiny jiných teorií by však oním konečným datem neměl být často uváděný termín 21. 12. 2012, ale už 28. říjen 2011! Právě v tento den mají prý skončit všechny evoluční cykly - tzv. mayská podsvětí. Každé z nich sice začíná jindy a trvá různě dlouhou dobu, ale skončit mají všechna současně. A stejně jako v dalších případech zvláštních proroctví o tomto období se i zde objevuje otázka: Co přijde poté? Konec světa? Posun na další úroveň vývoje? Vzestup na nový stupeň vědomí? To nikdo neví, takže nezbývá nic jiného než si počkat. Platnost této kontroverzní teorie zjevně potvrdí, nebo vyvrátí až čas...

Blížíme se k bodu Nula?

Carl Calleman není jediný, kdo poukazuje na možné zrychlování času. S podobnou teorií přicházejí před časem i američtí výzkumníci, bratři Terence (1946 - 2000) a Dennis (*1950) McKennovi. Na základě studia mayského kalendáře, prastarého čínského systému I-ťing a dalších starověkých zdrojů vytvářejí hypotézu, podle níž má vývoj také probíhat ve stále se zrychlujících cyklech. Ty mají gradovat až do bodu Nula, který je podle nich totožný právě s koncem mayského kalendáře, tedy 21. prosincem 2012. Bratři McKennovi dokonce vytvářejí počítačový program Time Wave Zero, jenž je prý schopen probíhající zrychlování času a vývoje znázornit. Vypočítává totiž index novosti. "Je to něco jako převrácená hodnota množství změn a odpovídá výskytu nových myšlenek, událostí a vývojových skoků. Čím nižší je hodnota tohoto indexu, tím rychleji se události valí a jak se index blíží nule, roste rychlost změn a výskyt novinek k nekonečnu," vysvětluje současný český badatel Jiří Holub. Ani bratři McKennové však nejsou schopni říci, co přijde po dosažení bodu Nula. Dozvíme se to dříve, než onen osudný den přijde?

Čeká lidstvo zásadní změna?

Domnělým zrychlováním času i vývoje lidské civilizace se v poslední době zabývá stále více badatelů. Mnoho z nich se shoduje na tom, že dojem zrychlujícího se času je zřejmě jenom jednou ze změn, jimiž má naše planeta a lidstvo v současnosti procházet. Prý se mílovými kroky blížíme k bodu zásadní planetární i civilizační proměny. S tím má údajně souviset třeba převracení geomagnetických pólů planety, slábnutí magnetického pole Země, nebo zvyšování frekvence zemského kmitočtu - tzv. Schumannovy rezonance (označovaná jako "tep planety" - frekvence, na níž má pulzovat geomagnetické jádro planety a jež prý výrazně ovlivňuje biologické procesy živých tvorů a také specifické frekvence lidské mozkové činnosti - pozn. red.). Schumannova rezonance se údajně po celá staletí (možná dokonce tisíciletí) drží na stejné hodnotě okolo 8 kHz, ale podle mnoha vědců se má od roku 1999 neustále zvyšovat. Dnes se prý pohybuje na úrovni zhruba 13 kHz a předpokládá se, že do roku 2012 stoupne až na hodnotu 21 kHz. Právě zvyšování této frekvence údajně může být důvodem nejen sílícího pocitu zrychlování času, ale také faktu, že Země "kmitá stále rychleji". Čeká snad lidstvo a planetu skutečně nějaká výrazná změna současných fyzikálních podmínek?

Na prahu 4. dimenze

Osudový den D - 21. prosinec 2012 se stává pro mnoho lidí zaklínadlem. Právě k tomuto datu má směřovat nejen konec mayského kalendáře Tzolk´in, ale také prastará proroctví mnoha dalších národů (třeba indiánů kmene Hopi, Inků, Tibeťanů, Egypťanů atd.). V souvislosti se zvyšováním vibrací planety se prý vědomí lidstva přelaďuje na vyšší frekvenci, a dostává se tak na novou úroveň vědomí. Pozemský čas, jak jsme ho znali, údajně přestává existovat a lidstvo i planeta se prý chystají na přechod do 4. dimenze, kde mají platit úplně jiné fyzikální zákony. Má to být svět, kde se stane realitou vše, na co pomyslíte, a kde je údajně možné ovlivňovat hmotu pouhou myšlenkou. Přichází prý věk Pátého slunce - úplně nová etapa vývoje člověka, planety i vesmíru. Utopie? Možná. Kdo to ale dnes může říci jistě? Každopádně má tato hypotéza zhruba stejně příznivců jako odpůrců. Která ze stran sporu má pravdu, to se může ukázat už zanedlouho. Na 21. prosinec 2012 totiž nebudeme čekat dlouho...
Zdroj: RF Hobby a časopis Enigma. Děkuji
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 standa standa | 21. května 2011 v 5:55 | Reagovat

Bible hovoří jasně: "O tom dni (konce) ví jen Stvořitel a nechal si to pro sebe." Kdo má tedy zájem klamat lidstvo nějakými jinými tézemi?

2 ezop ezop | 12. listopadu 2011 v 23:57 | Reagovat

ano čas sa nam naozaj skracuje ale myslim že to nieje tým že je ho menej ale tým že sa doba zrychluje. kedysi ,,lovci a zberači" mali velmi dlhu dobu ale preto lebo NEMOHLI zit rychlejšie....momentalne sa doba ženie dopredu a kladieme na nu vacsie naroky...lovci mali za ulohu ulovit jedneho mamuta a zberači zase pozbierat kopu bylin....a kedže nemali facebuk, nemuseli ist s kamaratmi na kaffe tak mali vela casu :) ....a ešte jedna silna myšlienka že čas sa neskracuje. pokial mate doma hodinky s kukučkou tak si ich o určitej hodine natočte tak aby tikali a kukali celý den a porovnajte to s vašimi digitalnymi braitlingami. myslim ze obidvoje hodinky pojdu rovnako. takže pokial sa nechceto dostat do toho bodu zatratenia ci co tak jednoducho zahodte telefony a počitače a žite ,,dlhe dni".....a keby sa chcel čas naozaj zrychlit, muselo by to mat niečo spoločné s rotovaním zeme okolo slnka. takze pokial zem meni svoju trajektoriu a obežnu drahu tak by sa o tom už vedelo či nie? ...ale toto su velmi diskutabilne temy a myslim že nestačí len kratky članok ale chce to dat dohromady vela vela uvah teorii pokusov a PODLOZENYCH FAKTOV....inak može človek kludne tvrdit že toto písmo nieje čierne ale biele :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.